Accesul pentru autovehicule și turiști este permis numai pe traseele stabilite și marcate

Parcarea se face numai în locuri special concepute în acest scop

Abandonarea deșeurilor de orice fel este interzisă. Deșeurile vor fi eliminate în locuri special concepute pentru colectare

Spargerea, tăierea, distrugerea sau alterarea vegetației este strict interzisă. Pentru a proteja biodiversitatea, vizitatorul nu trebuie să intervină în niciun fel (chiar dacă este motivat de bune intenții) asupra plantelor, arbuștilor sau copacilor

Este interzis sculptarea pe copaci, stânci sau pereți de peșteră

Accesul prin mijloace de transport motorizate, în perimetrul ariilor protejate, se face numai cu acordul administratorului, numai pentru activități care nu afectează starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor, în situații justificate ca benefice pentru sit

Este interzisă distrugerea barierelor de pe drumurile auto, a indicatoarelor, precum și a panourilor care oferă informații despre zonă

Totul trebuie lăsat așa cum a fost găsit. Vom admira cu ochii și camera, fără a atinge structurile culturale, istorice și artefactele pe care le descoperim

Utilizarea focului in locurile publice este strict interzisă. Incendiile distrug flora și pun în pericol viața păsărilor și a altor viețuitoare care fac parte din faună, provocând dezechilibre în natură

Atunci când observăm activități care dăunează mediului, vom anunța imediat administratorul ariei naturale protejate pe care o vizităm

Este interzisă organizarea de competiții și evenimente de grup de orice fel, cursuri care implică accesul pe teren în zona ariei naturale protejate și tabere fără acordul administrației Rezervației

Este interzis poluarea izvorului și a râului cu substanțe chimice (detergenți, ulei, săpun etc.).