Ravena Râpa Culicăuca

Râpa „Râpa Culicăuca” este situată pe versantul drept al văii râului Răut, la sud-est de Biserica „Nașterea Maicii Domnului” de pe promontoriul Butuceni. Râpa este un loc pitoresc, format în calcarele dure ale Sarmatului mijlociu având forma unor chei. Are pante abrupte de 45-50 ° în mijloc, iar partea superioară a pantei de 30-35 °. În profilul longitudinal există mai multe trepte (cascade) cu înălțimi de 2-6 m. La gura râpei treptele ajung la peste 10 m. Căderea bazinului ravinei este de 78 m, iar panta este de 50%. Altitudinea absolută a gurii râpei este de 22 m. La gură există blocuri masive de calcar cu dimensiuni de 5x3x1,5 m.

Ravena Râpa „Râpa Morovaia”

Râpa „Râpa Morovaia” se află pe partea stângă a văii râului Răut, la marginea de nord a satului Morovaia. S-a format în calcarele dure ale Sarmatului mijlociu. Are pante puternic înclinate, în partea inferioară aproape abruptă, cu o pantă de 80-90 °, în mijloc și partea superioară cu o pantă mai mică (45-50 °). În cursul mijlociu al „Râpei Morovaia” există un complex carstic specific – o poliță, formată ca urmare a înfrățirii mai multor doline, formată în procesul dezvoltării carstice atât la suprafață cât și la adâncime. Pe fondul depresiunii, două zumzeturi sunt evidențiate spectaculos – martori carstici cu o înălțime de aproximativ 50-70 m. Formațiunile carstice sunt forme unice pe teritoriul Republicii Moldova și au astfel o valoare apreciabilă pentru patrimoniu și turism
scopuri.

Instruirea ghizilor locali conform standardelor WFTGA

Apariţia celui de-al doilea număr al Revistei de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare

Fundația de Binefacere Caritas Moldova

Concursul ”Tinerii ambasadori ai Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”

Anunț! Ofertă de preț pentru achiziționarea