Flora

Originalitatea vegetației din cadrul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” rezidă din
amplasarea ei într-o regiune specifică de stâncării, aflată la intersecția zonei silvice cu cea de
stepă şi silvostepă. Aceasta a determinat formarea în acest spațiu a unui covor vegetal foarte
variat şi a diversității de ecosisteme.
În cadrul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” se întâlnesc diverse tipuri de vegetație:
forestieră, de pajiști, de stepă, de luncă, acvatică, palustră și petrofilă.
În ansamblu, flora rezervației include peste 500 specii de plante vasculare, dintre care 62 sunt
specii rare, protejate la nivel național și internațional. Printre acestea sunt 17 specii incluse în
Cartea Roșie a Republicii Moldova, 25 specii incluse în Lista Roșie a României, 10 specii
incluse în Cartea Roșie a României, 18 specii sunt incluse în Cartea Roșie a Ucrainei.
În Lista Roșie a Europei se regăsesc 3 specii din flora rezervației: Genista tetragona (Drobişor-
tetramuchiat), Lilium martagon (Crin de pădure), Schivereckia podolica (Şiverechie-podoliană),
iar 2 specii sunt incluse în Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale
din Europa.
Specii de plante incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova (2015):

 • specii periclitate: Aconitum lasiostomum (Omag-lasiostom), Cotoneaster melanocarpus
  (Bârcoace), Ornithogalum boucheanum (Lușcă-bouche), Sempervivum ruthenicum
  (Nevăstuică-rusească), Sorbus domestica (Scoruş-domestic), Stipa tirsa (Negară-
  piramidală);
 • specii critic periclitate: Hypericum montanum (Sunătoare-montană), Ophioglossum
  vulgatum (Limba şarpelui), Paronychia cephalotes (Paronichie-capitată), Saxifraga
  tridactylites (Prescurice-tridigitată);
 • specii vulnerabile: Alyssum gmelinii (Ciucușoară-gmelin), Dryopteris filix-mas (Ferigă
  masculină), Fritillaria montana (Bibilică-montană, Lalea pestriţă), Galanthus nivalis
  (Ghiocel-nival), Genista tetragona (Drobişor-tetramuchiat), Polypodium vulgare (Iarbă-
  dulce), Schivereckia podolica (Şiverechie-podoliană).

Postări recente

Concursul ”Tinerii ambasadori ai Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”

Anunț! Ofertă de preț pentru achiziționarea

Fundația de Binefacere Caritas Moldova

Instruirea ghizilor locali conform standardelor WFTGA

Apariţia celui de-al doilea număr al Revistei de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare