Sistemele acvatice

Vezi mai mult

Sisteme acvatice 1

Sisteme acvatice 2

Sisteme acvatice 3


Structuri Geologice

Vezi mai mult

RAVENA RÂPA CULICĂUCA

Ravena Râpa Morovaia


Fauna

Flora

Originalitatea vegetației din cadrul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” rezidă dinamplasarea ei într-o regiune specifică de stâncării, aflată la intersecția zonei silvice cu cea destepă şi silvostepă. Aceasta a determinat formarea în acest spațiu a unui covor vegetal foartevariat şi a diversității de ecosisteme.În cadrul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” se întâlnesc diverse tipuri de vegetație:forestieră, de pajiști, de stepă, […]