despre noi

DESCRIEREA REZERVAȚIEI ORHEIUL VECHI

Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi reprezintă o instituţie de drept public, subordonată Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Rezervaţia are statut de sit cultural-natural de importanţă naţională, stabilit prin art. 6 al Legii nr.251-XVI din 4 decembrie 2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.

Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi reprezintă o instituţie de drept public, subordonată Ministerului Culturii al Republicii Moldova.Cuprinde bunuri de patrimoniu istorico-cultural (situri arheologice, complexe rupestre,complexe de arhitectură vernaculară, obiective etnografice), aşezări tradiţionale (satele Trebujeni, Butuceni, Morovaia), bunuri de patrimoniu natural (ansambluri geologice şi peisagistice, de floră şi faună), suprafeţe terestre şi acvatice în care se efectuează valorificarea reglementată a resurselor naturale, se practică activităţi agricole, industriale şi turistice.

 

Rezervaţia este parte componentă a Parcului Național Orhei, fiind unitate autonomă cu administraţie proprie. Parcul Național Orhei este amplasat în partea centrală a Republicii Moldova în zona istorico-geografică Codrii Orheiului, la 46 km la nord de la or. Chişinău.Suprafaţa totală a Parcului este de 33792,09 ha, inclusiv: 19509,51 ha terenuri proprietate publică a statului (18551,4 ha fond forestier de stat), 4404,87 ha terenuri proprietate a autorităţilor publice locale şi 9877,71 ha terenuri proprietate privată.

 

Rezervația este amplasată la marginea de est a Parcului Național Orhei. Aceasta are o suprafaţă de 4978,99 ha și o zonă de protecție de 6085,57 ha. Perimetrul Rezervației este de 43517,29 m, iar perimetrul zonei de protecție de 48647,86 m. Rezervaţia cuprinde teritoriul comunei Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni și Morovaia) – 3924,60 ha și parțial teritorii adiacente din comunele/satele învecinate: Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 381,57 ha, Susleni – 8,06 ha, Mașcăuți – 647,17 ha și Molovata – 17,59 ha.

 

Zona de protecţie a Rezervaţiei cuprinde teritorii din comunele/satele Trebujeni – 68,35 ha, Susleni – 633,76 ha, Piatra – 338,60 ha, Ivancea (satele Furceni și Brănești) – 1255,18 ha, Mașcăuți – 2597,97 ha, Holercani – 479,42 ha, Mărcăuți – 232,16 ha, Molovata – 480,13 ha.

 

În partea centrală a Rezervaţiei este delimitat Peisajul Arheologic Orheiul Vechi nominalizat în anul 2015 pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Peisajul arheologic ocupă o suprafață de 539,12 ha cu un perimetru de 13232,04 m şi are o zonă de protecţie cu suprafaţa de 10525,433 ha, care corespunde spațiului Rezervației.

misiunea rezervatiei

  • gsgsg
Planul Interior de protectie a rezervatiilor culturale Orhei Vechi
  • 1968

    Formarea Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi.

  • 1969

    Formarea Complexul istorico-arheologic Orheiul Vechi – filială a Muzeului de Istorie şi Studiere a Ţinutului Natal din or. Orhei (Ordinul Ministrului Culturii nr. 42 din 14 februarie 1969)..