Centrul expozițional „Orheiul Vechi”

Complexul muzeal „Orheiul Vechi” dispune de un centru expozițional în cadrul căruia sunt integrate prețioase vestigii arheologice, descoperite pe teritoriul rezervației în timpul săpăturilor. Centrul expozițional este structurat în funcție de epocile istorice și reflectă toate etapele biotopice ale civilizațiilor locuitoare în microzona Orheiul Vechi. În fondurile complexului muzeal sunt depozitate colecții impresionante de obiecte […]

Concursul ”Tinerii ambasadori ai Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”

Instruirea ghizilor locali conform standardelor WFTGA

Apariţia celui de-al doilea număr al Revistei de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare

Anunț! Ofertă de preț pentru achiziționarea

Fundația de Binefacere Caritas Moldova