Apariţia celui de-al doilea număr al Revistei de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare

Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI) este o publicație anuală la început de drum. Primul număr al revistei a fost editat în anul 2019 de membrii Institutului de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale (ICBE), specialiști cu experiență profesională, recunoscuți atât în țară, cât și în străinătate. Accesul la conținutul Revistei de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI) este liber. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui și imprima textele integrale ale articolelor, fără a cere în prealabil permisiunea redacției sau a autorilor. Începând cu anul 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare este indexată în baza de date internaţională CEEOL. Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale (ICBE) a fost fondat în anul 2017, în conformitate cu Decizia nr. 347 din 13 decembrie 2017 a Ministerului Justiției al Republicii Moldova. Prioritățile ICBE fac joncțiune cu direcțiile prioritare de dezvoltare ale cercetării științifice și ale statului.

IICBE a fost fondat de cercetători cu experiență profesională teoretică și aplicativă. Activitatea membrilor ICBE este orientată spre cercetările științifice fundamentale, care să aibă finalitate aplicativă, prin generarea de soluții pentru rezolvarea problemelor de patrimoniu arheologic și etnografic al Republicii Moldova, pentru o mai bună monitorizare și gestionare a acestuia.

Membrii fondatori ai Institutului de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale sunt:

  • Andrei Corobcean – arheolog, director
  • Angela Simalcsik – antropolog, director adjunct
  • Dorina Onică – etnolog, secretar ştiinţific
  • Ion Ciobanu – arheolog, membru în consiliul de administrare
  • Natalia Grădinaru – etnolog, membru în consiliul de administrare
  • Sergiu Popovici – arheolog, membru în consiliul de administrare
  • Robert Daniel Simalcsik – antropolog, membru în consiliul de administrare
  • Ion Ursu – arheolog, membru în consiliul de administrare

Din componenţa ICBE fac parte specialişti arheologi, antropologi, istorici, etnologi, folcloriști, geologi, paleontologi, arheozoologi, traseologi, sociologi, lingviști, agronomi, autori ai numeroase studii de specialitate publicate în țară și peste hotare, membri ai consiliilor științifice și colegiilor de redacție ale diverselor instituții și ale revistelor de specialitate, cu experiență în cercetări de teren, activitate didactică, colaborare în proiecte de cercetare instituționale și de utilitate publică.

Echipa a fost aleasă pentru a se potrivi specificului ICBE, având caracter interdisciplinar, vizibil şi în modul în care a fost gândită contribuția fiecăruia la implementarea strategiilor de lucru ale instituţiei și îndeplinirea obiectivelor propuse. Membrii ICBE au colaborat şi anterior în bune condiţii, ceea ce garantează o echipă compatibilă.

Concursul ”Tinerii ambasadori ai Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”

Fundația de Binefacere Caritas Moldova

Anunț! Ofertă de preț pentru achiziționarea

Apariţia celui de-al doilea număr al Revistei de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare

Instruirea ghizilor locali conform standardelor WFTGA